Sentinel 1 - SLC

Sentinel 1 är en serie radarsatelliter och SLC (Single Look Complex) är så nära mätvärdena som går att komma. Bilddatat är lagrat som TIFF filer som innehåller flera på varandra följande “bursts” från sensorn lagrade som komplexa tal. Eftersom bilddatat är lagrat som komplexa tal så behålls fasinformationen (till skillnad från GRD där denna är förlorad).

När SLC datat visualiseras i webportalen så är det magnituden som visas med polarisationen i de olika banden och är inte representativt för hur produkten levereras. Det är ytterligare så att bilderna som visas i portalen är de så kallade “subswaths”.

Originalprodukterna som kan laddas ner från Swea innehåller alla subswaths för en produkt. Laddar man ner originalprodukten för en subswath så är det alltså inte nödvändigt att ladda ner de andra i samma swath. En swath går att urskilja genom att den har samma namn förutom en ändelse av typen “_IW1” eller “_EW2” (för Interferometric Wide swath och Extended Wide swath). SLC produkten är det mest komplexa datat som levereras av Swea och är bäst lämpat för experter.

För mer information om Sentinel 1 SLC, se https://sentinel.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-1-sar/product-types-processing-levels/level-1.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.