Sentinel 1 GRD

Översikt

Dataset Sentinel 1 GRD består av Sentinel 1 GRD bilder som är möjliga att beställa som både hela ortorektifierade scener, som ortorektifierade mosaiker och som datakuber. GRD produkterna levereras med de olika polarisationerna uppdelade i slutproduktens olika band. Om du vill beställa en mosaik eller en datakub så bör du se till att alla bilder du väljer har samma polarisationer. 

Beställbara produkttyper

Individuella bilder: Ja                                                                                                        
Mosaik: Ja                                                                                                        
Datakub: Ja                                                                                                        
Komposit: Nej                                                                                                        

Format

Vid beställning av individuella bilder levereras bilddatat i GeoTIFF-format i valfritt koordinatsystem. Metadata med detaljerad beskrivning av produktens bearbetning och konfiguration beskrivs på DIMAP format i filen {produktnamn}.dim.

För format för mosaiker och datakuber, se respektive artikel under Sweas produkttyper

Produktalternativ vid beställning av enskild bild

Parameter

Förklaring

Användningsområde

Berätta för oss vad du tänkt använda bilderna till. Välj gärna mellan “atmosfär”, “katastrof”, “marin”, “land”, “säkerhet”, “klimat” eller “övrig”. Om inget valts så används det värdet som du satte när du registrerade din användare.

Kategori användare

Berätta för oss vilken typ av användare du är. Välj gärna mellan “forskare”, “industri”, “utbildning” eller “övrig”. Om inget valts så används det värdet som du satte när du registrerade din användare.

Eget produktnamn

Här kan du skriva in ett eget produktnamn som vi kan använda när vi genererar produkten. Om det inte sätts något värde så genererar vi ett namn åt dig.

Koordinatsystem

Välj mellan olika koordinatsystem. Systemen är presenterade som EPSG koder. Det är viktigt att välja ett system som fungerar för bilden du vill beställa. Väljer man ett svenskt koordinatsystem för en bild över England så kommer bilden misslyckas att produceras. Om du inte vet vilket koordinatsystem du vill ha så låt fältet vara tomt så väljer systemet ett lämpligt koordinatsystem åt dig.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.