Sentinel 1 SLC

Översikt

Sentinel 1 SLC är ett dataset som består av Sentinel 1 SLC subswaths där det är möjligt att beställa antingen ortorektifierade subswaths eller ortorektifierade mosaiker. Sweas Sentinel 1 SLC-produkt levereras med en bild för varje polarisation där den reella och imaginära delen av det komplexa bilddatat ligger i varsitt band. All interpolation görs med nearest neighbour i de reella och imaginära banden separat för att bibehålla den urprungliga fasinformationen så väl som möjligt.

Beställbara produkttyper

Individuella bilder: Ja                                                                                                        
Mosaik: Ja                                                                                                        
Datakub: Nej                                                                                                        
Komposit: Nej                                                                                                        

Format

Vid beställning av individuella bilder levereras bilddatat i GeoTIFF-format i valfritt koordinatsystem. Metadata med detaljerad beskrivning av produktens bearbetning och konfiguration beskrivs på DIMAP format i filen {produktnamn}.dim.

För format för mosaiker, se artikel under Sweas produkttyper.

Produktparametrar

SLC har samma produktparametrar som Sentinel 1 GRD.

 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.