Sentinel 2 standardprodukter

Översikt

Standardprodukter är ett sätt att enkelt beställa Sentinel 2 bilder när du inte är i behov av alla 13 spektralband. Vid beställning kan du välja en eller flera fördefinierade bandkombinationer (se sektionen Produktalternativ nedan). Standardprodukterna levereras alltid i ett koordinatsystem som är väl anpassat till var bilderna befinner sig (Auto UTM) och med en pixelstorlek som är anpassad till de band som levereras.

Eftersom ursprungsprodukten från ESA redan är ortorektifierad (se även Sentinel 2 - Level 1C) så sker ingen ortorektifiering i Swea för denna produkt. Bearbetningen i Swea består av en omprojicering av bilddatat till anpassat koordinatsystem.

Beställbara produkttyper

Individuella bilder: Ja                                                                                                        
Mosaik: Ja                                                                                                        
Datakub: Nej                                                                                                        
Komposit: Nej                                                                                                        

Format

Bilddatat levereras i GeoTIFF-format med en bildfil per bandkombination. Metadata med detaljerad beskrivning av produktens bearbetning och konfiguration beskrivs på DIMAP format i filen {produktnamn}.dim.

För format för mosaiker, se artikel under Sweas produkttyper

Produktalternativ

Parameter

Förklaring

Användningsområde

Berätta för oss vad du tänkt använda bilderna till. Välj gärna mellan “atmosfär”, “katastrof”, “marin”, “land”, “säkerhet”, “klimat” eller “övrig”. Om inget valts så används det värdet som du satte när du registrerade din användare.

Kategori användare

Berätta för oss vilken typ av användare du är. Välj gärna mellan “forskare”, “industri”, “utbildning” eller “övrig”. Om inget valts så används det värdet som du satte när du registrerade din användare.

Eget produktnamn

Här kan du skriva in ett eget produktnamn som vi kan använda när vi genererar produkten. Om det inte sätts något värde så genererar vi ett namn åt dig.

Produkttyp

Välj mellan en eller flera fördefinierade standardprodukter.

De olika standardprodukterna är som följer:

ATM - Atmosfärisk produkt

Band 1 Kust aerosol 443nm.
Band 9 Vattenånga 945nm .
Band 10 SWIR (Kortvågsinfrarött) - Cirrus 1375nm.
Pixelstorlek 60m.
16 bitars data.

BGRN - Blå, Grön, Röd och Nära infraröd

Band 2 blå 490nm.
Band 3 grön 560nm.
Band 4 röd 665nm.
Band 8 nära infraröd 842nm.
Pixelstorlek 10m.
16 bitars data.

RGB - Röd, Grön, Blå. Trevlig sträckt färgbild att titta på

Band 4 röd 665nm.
Band 3 grön 560nm.
Band 2 blå 490nm.
Pixelstorlek 10m.
8 bitars data.

MIR - Mellaninfraröd

Band 11 SWIR (Kortvågsinfrarött) 1610nm.
Band 12 SWIR 2190nm.
Pixelstorlek 20m.
16 bitars data.

BGRN + MIR -  Standardprodukterna BGRN samt MIR i en och samma fil

Band 2 blå 490nm
Band 3 grön 560nm
Band 4 röd 665nm
Band 8 nära infraröd 842nm
Band 11 SWIR (Kortvågsinfrarött) 1610nm
Band 12 SWIR 2190nm.
Pixelstorlek 10m (band 11 och 12 uppskalade till 10m).
16 bitars data.

REDEDGE - Vegetation i rödkanten

Band 5 Vegetation rödkant 705nm
Band 6 Vegetation rödkant 740nm
Band 7 Vegetation rödkant 783nm
Band 8A Vegetation rödkant 865nm.
Pixelstorlek 20m.
16 bitars data.

NRM

Band 8 nära infraröd 842nm.
Band 11 SWIR (Kortvågsinfrarött) 1610nm.
Band 4 röd 665nm.
Pixelstorlek 10m.
16 bitars data.

 

 

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.