Systemstatus

2018-05-08

Hämtning av nya data från ESAs distributionshubbar är tillfälligt avstängd. Detta berör alla typer av data, dvs. Sentinel 1, Sentinel 2 och Sentinel 3. Även Landsat 8 berörs. Rymdstyrelsen har beslutat att inte utöka arkivets storlek utan istället radera Sentinel 1 och Sentinel 3-data. Hämtningen kommer att återupptas så fort raderingen är klar. För frågor hänvisas till Rymdstyrelsen.

2017-12-20

Driftstörningarna orsakades av ett fel på en av servrarna som systemet körs på. Det är åtgärdat och Swea är åter i drift. 

2017-12-16

Swea har för närvarande driftstörningar. Åtgärdningsarbete pågår. Mer information kommer senare.

2017-11-28 och 2017-11-29

Swea kan komma att vara avstängd under förmiddagarna den 28 och 29 november på grund av systemunderhåll i infrastrukturen. Arbetet kommer att göras utanför kontorstid men om problem uppstår finns det risk att vi måste stänga av Swea under dessa båda förmiddagar. Förhoppningsvis kommer Swea att fungera normalt trots detta systemunderhåll. Se detta meddelande som en förvarning om tänkbart driftavbrott.

2017-08-31
Swea har för närvarande problem med lagringsutrymmet och allt data annat än Sentinel-2 data sedan 10 Augusti är temporärt otillgängligt.

2017-02-07
Swea är för närvarande i en övergångsfas från testsystem till fullt operationellt system.
Detta kommer att medföra störningar i tjänsten de närmaste dagarna. Vi återkommer med en uppdatering så snart Swea är igång som vanligt.

2017-02-03
Systemet kommer att tas ner för underhåll kl 14:00. Underhållet beräknas ta ett par timmar.

2017-01-18 
Vi har nu hittat en trolig orsak till den krånglande NFS-monteringen av diskar. NFS-programvaran kommer att bytas ut efter kl 17:00 ikväll. Det innebär att systemet stängs kl 17:00 och några timmar frammåt.

2017-01-17 
Äldre Sentinel 2 data har felaktiga namn/ID. Orsaken till detta har hittats och åtgärdats men det innebär också att bilder från främst sommaren måste tas bort och läsas in igen. Inläsningen kommer minst att ta några dagar.

2017-01-17 10:46
Swea är nu igång igen. Felsökning pågår fortfarande för att hitta grundorsaken. Allt pekar mot en krånglande NFS-montering av diskar.

2017-01-17 10:00
Swea har driftproblem som innebär att systemet är extremt långsamt eller inte svarar alls. Felsökning pågår och väntas ta några timmar. Systemet är avstängt tills vidare.

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.