Hur generaliseras pixlar vid övergång mellan olika pixelstorlekar?

När Swea rektifierar bilder till andra kartprojektioner så kommer den rektifierade bildens pixlar inte att sammanfalla med positionerna i den lagrade bilden. Det nya pixelvärdet måste då interpoleras från de närmast liggande pixalarna i den lagrade bilden. Generellt används bikubisk interpolation i de 4x4 närmast omkringliggande pixlarna. Ett undantag är för Sentinel-1 SLC (Sigle Look Complex) där det är viktigt att vidmakthålla relationen magnitud och fas (reell, imaginär). Där används istället närmaste granne, d.v.s. att det interpolerade värdet sätts till värdet i den pixel i den lagrade bilden som ligger närmast.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.