Hur hanteras odefinierade pixlar i produkterna?

 

En pixels värde kan vara odefinierat av olika anledningar. Ibland är den odefinierad redan i grundprodukten från ESA. Sedan tillkommer de pixlar som vid rektifiering av produkten faller utanför orginalbildens utbredning. Det odefinierade värdet (nodatavärdet) sätts till ett heltal som garanterat är lägre än alla definierade pixlar i bilden. Normalt sätts nodatavärde = 0, men för datatyper som kan innehålla negativa värden (e. g. Sentinel-1 SLC) sätts ett lågt negativt värde. Vilket nodatavärde som använts kan man se i Dimap-filens element:

 

        <Special_Value>

            <SPECIAL_VALUE_INDEX>0</SPECIAL_VALUE_INDEX>

            <SPECIAL_VALUE_TEXT>nodata</SPECIAL_VALUE_TEXT>

        </Special_Value>

 

I vissa fall rektifieras bildens olika band separat från källor av olika geometri (t. ex. olika pixelstorlek). Då kan det hända att pixeln i den rektifierade produkten är definierad för vissa band, men odefinierad för andra band. I Swea hanteras detta genom att sätta nodatavärdet i pixelns samtliga band om något av banden är odefinierat.

Var denna artikel till hjälp?
1 av 1 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.