Landsat 8

Översikt

Detta dataset gör det möjligt att beställa Landsat 8 bilder med mer kontroll över hur datat produceras. Här är det möjligt att välja exakt vilka spektralband man vill ha och välja mellan flera fördefinierade koordinatsystem och pixelstorlekar.

Eftersom ursprungsprodukten redan är ortorektifierad så sker ingen ortorektifiering i Swea för denna produkt. Bearbetningen i Swea består av en omprojicering av bilddatat till det valda koordinatsystemet.

Beställbara produkttyper

Individuella bilder: Ja                                                                                                        
Mosaik: Ja                                                                                                        
Datakub: Ja                                                                                                        
Komposit: Nej                                                                                                        

Format

Vid beställning av individuella bilder levereras bilddatat i GeoTIFF-format i valfritt koordinatsystem. Metadata med detaljerad beskrivning av produktens bearbetning och konfiguration beskrivs på DIMAP format i filen {produktnamn}.dim.

För format för mosaiker och datakuber, se respektive artikel under Sweas produkttyper

Produktalternativ

Parameter

Förklaring

Användningsområde

Berätta för oss vad du tänkt använda bilderna till. Välj gärna mellan “atmosfär”, “katastrof”, “marin”, “land”, “säkerhet”, “klimat” eller “övrig”. Om inget valts så används det värdet som du satte när du registrerade din användare.

Kategori användare

Berätta för oss vilken typ av användare du är. Välj gärna mellan “forskare”, “industri”, “utbildning” eller “övrig”. Om inget valts så används det värdet som du satte när du registrerade din användare.

Eget produktnamn

Här kan du skriva in ett eget produktnamn som vi kan använda när vi genererar produkten. Om det inte sätts något värde så genererar vi ett namn åt dig.

Koordinatsystem

Välj mellan olika koordinatsystem. Systemen är presenterade som EPSG koder. Det är viktigt att välja ett system som fungerar för bilden du vill beställa. Väljer man ett svenskt koordinatsystem för en bild över England så kommer bilden misslyckas att produceras. Om du inte vet vilket koordinatsystem du vill ha så låt fältet vara tomt så väljer systemet ett lämpligt koordinatsystem åt dig.

Pixelstorlek

Välj vilken pixelstorlek (upplösning) som bilderna ska ha. Det är oftast lämpligt att ta en pixelstorlek som passar med upplösningen för de banden som man har valt. Väljs en pixelstorlek som är lägre än vad det som erbjuds av ett band så uppskalas bilden till den valda pixelstorleken. Om ingen pixelstorlek har valts så görs produkten med en pixelstorlek matchande ursprungsproduktens upplösning.

Bandval

Välj vilka spektralband som ska genereras i produkten. Om ingenting är valt så genereras en produkt med samtliga spektralband.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.