Landsat 8 originalprodukter

Översikt

Välj dataset Landsat 8 originalprodukter om du vill beställa de ursprungliga Landsat-8 Level 1T produkterna som de tillhandahålls på Amazon AWS. Landsatprogrammet drivs gemensamt av U.S. Geological Survey och NASA.

Format

Produkten består av en GeoTIFF-bild för varje spektralband (upp till 12 stycken). Bilderna har intern tile-indelning med 512x512 pixlar. Metadatat är beskrivet i en textfil med namnet {produktnamn}_MTL.txt.

Produktalternativ

Parameter

Förklaring

Användningsområde

Berätta för oss vad du tänkt använda bilderna till. Välj gärna mellan “atmosfär”, “katastrof”, “marin”, “land”, “säkerhet”, “klimat” eller “övrig”. Om inget valts så används det värdet som du satte när du registrerade din användare.

Kategori användare

Berätta för oss vilken typ av användare du är. Välj gärna mellan “forskare”, “industri”, “utbildning” eller “övrig”. Om inget valts så används det värdet som du satte när du registrerade din användare.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.