Landsat 8 standardprodukter

Översikt

Standardprodukter är ett sätt att enkelt beställa Landsat 8 bilder när du inte är i behov av alla spektralband. Vid beställning kan du välja en eller flera fördefinierade bandkombinationer (se sektionen Produktalternativ nedan). Standardprodukterna levereras alltid i ett koordinatsystem som är väl anpassat till var bilderna befinner sig (Auto UTM) och med en pixelstorlek som är anpassad till de band som levereras.

Eftersom ursprungsprodukten från USGS (Landsat-8 Level 1T) redan är ortorektifierad så sker ingen ortorektifiering i Swea för denna produkt. Bearbetningen i Swea består av en omprojicering av bilddatat till anpassat koordinatsystem.

Beställbara produkttyper

Individuella bilder: Ja                                                                                                        
Mosaik: Nej                                                                                                        
Datakub: Nej                                                                                                        
Komposit: Nej                                                                                                        

Format

Vid beställning av individuella bilder levereras bilddatat i GeoTIFF-format. Metadata med detaljerad beskrivning av produktens bearbetning och konfiguration beskrivs på DIMAP format i filen {produktnamn}.dim.

Produktalternativ

Parameter

Förklaring

Användningsområde

Berätta för oss vad du tänkt använda bilderna till. Välj gärna mellan “atmosfär”, “katastrof”, “marin”, “land”, “säkerhet”, “klimat” eller “övrig”. Om inget valts så används det värdet som du satte när du registrerade din användare.

Kategori användare

Berätta för oss vilken typ av användare du är. Välj gärna mellan “forskare”, “industri”, “utbildning” eller “övrig”. Om inget valts så används det värdet som du satte när du registrerade din användare.

Eget produktnamn

Här kan du skriva in ett eget produktnamn som vi kan använda när vi genererar produkten. Om det inte sätts något värde så genererar vi ett namn åt dig.

Produkttyp

Välj mellan en eller flera fördefinierade standardprodukter.

De olika standardprodukterna är som följer:

BGRN - Blå, Grön, Röd och Nära infraröd

Band 2 blå 443 nm.
Band 3 grön 562 nm.
Band 4 röd 655 nm.
Band 5 nära infraröd 865 nm.
Pixelstorlek 30 m.
16 bitars data.

RGB - Röd, Grön, Blå. Trevlig sträckt färgbild att titta på

Band 4 röd 655 nm.
Band 3 grön 562 nm
Band 2 blå 482 nm.
Pixelstorlek 30 m.
8 bitars data

PAN - Pankromatisk

Band 8 pankromatisk 590 nm
Pixelstorlek 15 m.
16 bitars data.

SWIR - Kortvågsinfrarött

Band 6 SWIR-1 (kortvågsinfrarött) 1609 nm.
Band 7 SWIR-2 (kortvågsinfrarött) 2201 nm.
Pixelstorlek 30 m.
16 bitars data.

BGRN + SWIR - Kombination

Standardprodukter BGRN och SWIR i samma produkt.
Pixelstorlek 30 m.
16 bitars data.

NMR - Närainfraröd och mellaninfraröd

Band 5 nära infraröd 865 nm.
Band 6 SWIR-1 (kortvågsinfrarött) 1601 nm.
Band 4 röd 655 nm.
Pixelstorlek 30 m.
16 bitars data. 

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.