Beställning av mosaiker, datakuber och kompositer

Produkttyper

En del dataset stödjer generering av mosaiker, datakuber och kompositer. Nedan följer en beskrivning av dessa tre produkttyper och hur du ska gå tillväga för att beställa dem.

Mosaik

En mosaik är en sammanslagning av flera olika bilder till en enda ortorektifierad bild. Mosaiken slås ihop band-vis så att mosaiken har samma uppsättning spektralband som ursprungsbilderna. 

Datakub

En datakub är en bildstack eller tidsserie med bilder över ett begränsat geografiskt område som är geometriskt samregistrerade till att ligga precis på varandra så att de lättare kan användas för vidare analys. När man beställer en datakub är det därför viktigt att välja bilder som faktiskt ligger på varandra (till skillnad från när man beställer en mosaik där bilderna bör ligga intill varandra). Resultatet är en serie bilder vars relation till varandra beskrivs av en GDAL Virtual Format (VRT) xml-fil.

Komposit

En komposit är en bild där varje pixel är beräknad utifrån tidsserien på motsvarande pixel i varje bild i en bildstack. Produkten kan representera exempelvis medelvärde, minimum eller maximum.

Beställningsförfarande

Gör så här för att beställa en mosaik, datakub eller komposit:

 1. Logga in på Swea
 2. Välj dataset i rullgardinsmenyn högst upp på sidan
 3. Gör din sökning
 4. I resultatlistan, välj bilder genom att kryssa i kryssrutan
 5. Lägg till valda bilder i en egen bildsamling genom att klicka på knappen knapp-l_gg-till-i-bildsamling.png i övre högra delen av resultatlistan
 6. Gå till vyn “Egna bildsamlingar”
 7. Om en rullgardinslista visas i bildsamlingsvyn, välj då den produkttyp du vill beställa. Om en rullgardinslista ej visas är det möjligt att beställa en mosaik så länge knappen LÄGG TILL I KUNDKORGEN finns tillgänglig.
 8. Om du önskar kan du ändra ordningen på bilderna genom att klicka och dra i knappen knapp-_ndra-bildordning.png bredvid respektive bild. Detta är särskilt användbart vid beställning av mosaik.
 9. Rita i kartan det område för vilket du vill ha bilddata.
 10. Klicka på LÄGG TILL I KUNDKORGEN.
 11. I kundkorgen, öppna produktalternativ genom att klicka på knappen knapp-_ppna-produktalternativ.png som befinner sig på samma rad som din produkt
 12. Välj produktalternativ (för instruktioner, se artikel för respektive dataset under Dataset tillgängliga i Swea) och klicka på OK.
 13. Slutför beställningen genom att klicka på LÄGG ORDER.

 

Det rekommenderas starkt att endast beställa produkter från bildsamling med bilder från det för tillfället valda datasetet. Annars kommer produkten med största sannolikhet inte gå att skapa.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.